El dimecres 27 de juliol, es va fer la presentació al CAP d’Oliana del desplegament que es realitzarà a l’Alt Urgell sud del Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte. L’exposició va corre a càrrec de la Sra. Lourdes Magri, responsable de l’Oficina tècnica de cribratge de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, i de la Dra. Assumpció Boniquet, coordinadora de la Unitat de cribratge de l’Alt Urgell.

Aquesta fase del programa té com a població diana un total de 1137 homes i dones d’entre 50 i 69 anys residents a l'Alt Urgell sud.