El model assistencial de la Fundació Sant Hospital substitueix l’organització per serveis clàssica per un funcionament integrat en 3 grans àrees assistencials (mèdica, quirúrgica i maternoinfantil), amb un coordinador per a cadascuna d’elles.  

Aquest canvi, en vigor des de l’1 de gener de 2015, té l’objectiu general de garantir la cooperació activa entre els serveis i els professionals implicats en la continuïtat assistencial de processos clínics comuns i/o complementaris. Lògicament, cada àrea es coordina amb les altres dues per a totes les activitats que ho requereixin.

 

Àrees assistencials

 

Àrea mèdica Àrea Quirúrgica Àrea MaternoInfantil
Urgències generals Anestèsia Pediatria
Servei d'Emergències Mèdiques SEM Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Obstetrícia (inclou llevadores)
Medicina Interna Cirurgia General i Digestiva Ginecologia
Geriatria (inclou l'atenció sociosanitària i l'atenció residencial) Resta d’especialitats quirúrgiques (ORL/OFT/Urologia/Oncologia)  
Resta d'especialitats mèdiques (Reumatologia/Neurologia/Oncologia)    

L’Àrea de Salut Mental i Drogodependències, si bé té l’activitat ambulatòria en el nostre hospital, està coordinada i gestionada per l’Hospital Santa Maria.