Us atendrem de manera personalitzada, al despatx situat a l’àrea de consultes externes, situada a la 1a planta de l’Hospital, prèvia sol·licitud de visita al servei d’Admissions.  

La unitat de Treball Social hospitalari atén una població que té per denominador comú la malaltia i les conseqüències que d’ella se’n deriven, ja siguin relacionals, emocionals, econòmiques, etc, mitjançant l’atenció personalitzada al malalt i el suport a la família en relació a tota problemàtica social que pot generar la malaltia.

En aquesta Unitat es detecta els aspectes psicosocials presents en la vida del pacient que poden tenir efectes sobre l’evolució i el tractament de la malaltia, amb l’objectiu d’aplicar una assistència integral. Recull informació directa i constant dels aspectes psicosocials del malalt i família i la transmet, de forma dinàmica i actualitzada, a l’equip que tracta el pacient, potenciant accions preventives o ajudant a establir el diagnòstic o el tractament que el pacient necessita.

També intervé directament en les fases d’ingrés i d’alta hospitalàries, analitzant en cada cas els diferents aspectes que presenta el malalt: la situació familiar o econòmica, l’habitatge, les possibilitats de rehabilitació, etc. i cerca els recursos disponibles més adequats per a cada cas.

Programa de voluntariat

La Fundació Sant Hospital compta amb un projecte d'acció voluntària a la unitat sociosanitària que s'emmarca dins la línia de voluntariat del programa d'atenció a la malaltia avançada i final de vida de l'Obra Social La Caixa, desenvolupat per SarQuavitae a través de convenis de col·laboració amb Caritas.

Si esteu interessats en formar-hi part, us podeu posar en contacte amb la nostra treballadora social.