En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 11, Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

 

Pressupost 2019

Pressupost 2021

Pressupost 2022

Pressupost 2023

Pressupost 2024

 

Informe d'auditoria externa 2019

Informe d'auditoria externa 2020

Informe d'auditoria externa 2021

Informe d'auditoria externa 2022

Informe d'auditoria externa 2023

 

Central de balanços