En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 11, Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

Pressupost 2018
Pressupost 2017

Pressupost 2016

 

Informe d'auditoria externa 2017
Informe d'auditoria externa 2016

Informe d'auditoria externa 2015

Informe d'auditoria externa 2014

Informe d'auditoria externa 2013

Central de balanços