El 27 d'abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes. Posteriorment, el 5 de desembre de 2018, es va aprovar la nova Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals (LOPDiGDD) que adapta a l'ordenament jurídic espanyol el RGPD.

L’aplicació d’aquesta nova regulació, que per primer cop es fa a través del Parlament Europeu, va comportar canvis significatius en la protecció de dades personals, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i de les entitats que tracten dades personals.

Des de 2019 la FSH està treballat per a la implantació de la RGPD a l’Hospital. Finalment, es va dur a terme, els dies 13, 14 i 15 de desembre de 2022 una auditoria externa, executada per Faura-Casas Auditors, per avaluar el grau de compliment del reglament. Actualment estem desenvolupant les mesures de correcció i millora que se’n van derivar.

El responsable del tractament de les vostres dades és:

Fundació Sant Hospital

Número de CIF Q-2500012F

Adreça: Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700 La Seu d'Urgell

Telèfon: 973 35 00 50 / Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Així mateix, la FSH compta amb una Delegada de Protecció de Dades amb les funcions següents:

  • ► Vetllar pel dret fonamental a la protecció de les dades personals dels usuaris i dels treballadors de la FSH.

  • ► Informar i assessorar sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades vigent.

  • ► Ser el punt de contacte per a gestionar qüestions relatives al tractament de les dades personals, de forma confidencial i independent a l'organització.

Podeu contactar amb la DPD adreçant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé un escrit a l’adreça: passeig Joan Brudieu, 8 – 25700 La Seu d’Urgell.

Teniu dret a exercir els drets  ARSO-POL (drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació) sobre les vostres dades tractades a la FSH. Per fer-ho cal que us adreceu al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC) Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

La FSH està adherida al Codi Tipus de  La Unió Catalana d’Hospitals, que garanteix que s’apliqui correctament la legislació vigent i ens assessora davant de qualsevol dubte jurídic.

 

  •  

Manual de bona praxi