Centre de dia per a la gent gran

Servei adreçat a persones a partir de 65 anys o més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.  Complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia individual i social, mantenir la persona en el seu propi entorn familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans depenents. 

 

 

 Servei destinat a desenvolupar programes d’atenció a persones amb trastorn mental que suposin el manteniment de l’autonomia personal, la recuperació de les habilitats personals i socials necessàries per a viure integrat a la comunitat, la detecció precoç del deteriorament causat per la malaltia, l’atenció individualitzada a les famílies i els cuidadors i la continuïtat assistencial en coordinació amb el servei de Salut Mental de referència i els serveis socials.Centre de Dia de Salut Mental