Direcció Gerència: Francesc Guerra Maestre

 - Admissions: Marga Casal Jorquera

- Gestora de casos: Mònica Montoliu Sabartés

 - Informació i Atenció al Ciutadà: Beatriz Martínez Segura

 - Documentació i Qualitat assistencial: Assumpció Boniquet Torrent

 - Coordinadora funcional Projecte Argos: Teresa Esclusa Isús

Direcció Assistencial: Vladimir Lazo Yakimtseva

- Coordinació Àrea Mèdica: Vladimir Lazo Yakimtseva

                      - Geriatria: Núria Lopez Claverol

         - Medicina Interna: Vladimir Lazo Yakimtseva

         - Urgències i SEM: Gaston Araujo Espinoza

 - Coordinació Àrea Matenoinfantil: Jordi Fàbrega Sabaté                                             

                      - Ginecologia / Obstetrícia: Annabel Gascón Chopo

         - Pediatria: Jordi Fàbrega Sabaté

- Coordinació Àrea Quirúrgica: Francesc Aroles Ferrer

                      - Anestèsia: Francesc Aroles Ferrer

         - Cirurgia General i digestiva: Joan Aixàs Obiols

         - Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Sergi Francisco Chorda

- Serveis Centrals: Vladimir Lazo Yakimtseva

  - Diagnòstic per la imatge: Ángel Seara Gil

         - Farmàcia: Usué Manso Mardones

         - Laboratori: Ferran Gómez Grau

         - Treball Social: Montserrat Graell Tor

Direcció d’Infermeria: Cristina Aguar Peñalver

             - Hospitalització d’aguts: Ester Busquets Figueras

                        - Hospitalització sociosanitària i residencial: Consol Casademunt Bertran

                        - Quiròfan: Meritxell Sabartés Guixes

                        - Urgències: Marian Lamolla Miret

                        - Atenció ambulatòria: Ester Busquets Figueras

Direcció Econòmica-Financera: Sandra Montanyà López

             - Comptabilitat: Sandra Montanyà López

            - Facturació: Mireia Capdevila Solà

            - Recursos humans: Sandra Montanyà López

            - Infraestructures i equipament assistencial: Joan Llobera Sanmartí

            - Informàtica: Oscar Lluch Serrat

            - Cuina: Ramon Clotet Moreno

            - Serveis generals externalitzats: Sandra Montanyà López