En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seus articles:

Contractació pública

 Instruccions internes de contractació

IICC

 Perfil del contractant

http://www.consorci.org/sacac/perfil-contractant/25/fundacio-sant-hospital-de-la-seu-durgell-fshsu

 Projecte de reforma de les plantes 2 i 3 sociosanitàries de la FSH

Memòria funcional del projecte de reforma

Atorgament de l’ajut públic per la redacció del projecte de remodelació de la 2ª i 3ª plantes de la FSH

Sol·licitud de subvenció
Atorgament de subvenció

 

Històric

Expedient FSHSU 1-15

Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Import: 170.925,64 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2015 14:00h

Anunci licitació
Quadre de característiques
Plec administratiu
Models de documentació
Plec tècnic
Annexos
Consultes dels licitadors 07/08/2015
Consultes dels licitadors 19/08/2015
Consultes dels licitadors 28/08/2015
Resolució renuncia licitació
DOGC Renuncia licitació

 

 Expedient FSHSU 2-15

Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Import: 170.925,64 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 15/01/2016 14:00h

Apertura pública:

1. Apertura Sobres B (Tècnica):

Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

Passeig Joan Brudieu 8, 25700-La Seu d’Urgell

Data: 3 de febrer de 2016 a les 11.00 hores

2. Apertura Sobres C (Econòmica):

Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

Passeig Joan Brudieu 8, 25700-La Seu d’Urgell

Data: 18 de febrer de 2016 a les 11.30 hores

 

Anunci licitació
Quadre de característiques
Plec administratiu
Models de documentació
Plec tècnic
Annexos
Comunicació de documentació
Consultes dels licitadors 23/12/2015
Consultes dels licitadors 13/01/2016
Acta puntuació i judici de valor
Proposta d'adjudicació
Resolució d'adjudicació

Contractes i convenis de col·laboració

Nom del Conveni o Contracte Signatura Vigència Pròrroga Tàcit
Conveni marc de col·laboració entre el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Privada Sant Hospital Seu d'Urgell 01/11/2015 1 any 1 any
Conveni de col·laboració entre la Fundació Sarquavitae i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 01/07/2015 1 any 1 any
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundació Sant Hospital 17/11/2014 1 any 1 any
Conveni de col·laboració entre A.E. Sedis Bàsquet i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 13/11/2014 1 any 1 any
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundació Sant Hospital 06/11/2014 1 any Indefinit
Contracte de serveis de neteja de la Fundació Sant Hospital amb Ferroser Servicios Auxiliares S.A. 01/10/2014 4 anys 2 anys No
Conveni marc de col·laboració entre l'Hospital de Cerdanya i la Fundació Sant Hospital 17/11/2014 1 any 1 any
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundació Sant Hospital 03/04/2014 2 anys 1 any
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital i la Fundació Hospital de Puigcerdà 19/03/2014 2 anys 1 any
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària 01/01/2014 1 any 1 any
Contracte de prestació de servei de bugaderia en modalitat "lloguer hospitalari" entre Bugaderia Industrial l'Enclau S.L. i la Fundació Sant Hospital 01/01/2014 4 anys 1 any
Conveni marc de col·laboració entre el Banc de Sang i Teixits i la Fundació Sant Hospital 05/12/2013 1 any 1-5 anys No
Conveni de col·laboració entre la Ffacultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic i la Fundació Sant Hospital 07/05/2013 1 any 1 any
Conveni entre l'Ajuntament d'Oliana i la Fundació Sant Hospital per autoritzar la utilització del Centre de Rehabilitació d'Oliana 13/08/2012 1 any 1 any
Contracte de prestació de serveis entre Gestió de Serveis Sanitaris i la Fundació Sant Hospital 01/01/2012 1 any 3 anys No
Conveni marc de col·laboració entre IFP Sanitària Roger de Llúria de Barcelona i la Fundació Sant Hospital 11/04/2011 Indefinit  
Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica entre la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Sant Hospital i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 01/09/2010 8 anys 9 anys No
Conveni de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut 01/07/2010 1 any 1 any
Conveni de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques tutelades en institucions dins el marc de les titulacions de la Llicenciatura de Psicopedagogia, Diplomatura d'Educació Social i Diplomatura de Treball Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida 14/04/2010 Quatrimestral Quatrimestral
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, l’Hospital de Sant Joan de Déu i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 01/10/2009 1 any 1 any
Conveni marc de col·laboració institucional docent de la Facultad de Medicina i l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Lleida amb la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Conselh Generau d'Aran, Consell Comarcal de l'alt urgell, Ajuntament de la Seu d’Urgell, Consell Comarcal del Pallars Jussà i Aajuntament de Tremp 29/05/2009 2 anys 1 any
Contracte de col·laboració entre l'Institut Català de la Retina i la Fundació Sant Hospital 30/03/2005 3 anys 3 anys
Contracte de gestió de residus sanitaris entre Consenur i la Fundació Sant Hospital 01/01/1997 1 any 1 any

Subvencions i ajudes públiques

Caldera de biomasa

Sol·licitud

Atorgament

Colonoscop digital

Sol·licitud

Atorgament

Grup electrògen

Sol·licitud

Atorgament

Mamògraf digital

Sol·licitud

Atorgament

Programa de prevenció de càncer colorectal

Sol·licitud

Atorgament

Teleictus

Sol·licitud

Atorgament

Tomograf de Coherència òptica

Sol·licitud

Atorgament

 

Next Generation

Què són els fons Next Generation?

La Unió Europea va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla de recuperació per a Europa amb l'objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisisocial i econòmica, reparant els efectes causats per la pandèmia de la COVID-19. Es tracta d’un instrument d’estímul econòmic, els fons Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026. Amb aquests fons, juntament amb el marc financer plurianual 2021-2027, es pretén que l’Europa post-pandèmia sigui més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. Un programa que es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els ODS.

El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país i en les recomanacions recollides en els informes del Semestre Europeu. El Govern d’Espanya ha elaborat el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , que preveu la mobilització de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins a 2026. Es tracta d’un programa que planteja les transformacions i les reformes estructurals per a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb el medi ambient i eficients en l’ús de recursos.

 

Marc regulatori del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Els fons europeus per a la recuperació es distribueixen mitjançant un pla amb 4 eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. A més, les entitats beneficiàries estan obligades a complir amb els 7 principis de gestió en la planificació i en l'execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

  • Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.

  • Etiquetatge verd i etiquetatge digital.

  • Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH)

  • Pla de mesures antifrau 

  • Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.

  • Identificació dels beneficiaris

  • Comunicació.

Projectes Next Generation a la Fundació Sant Hospital     

1:  Remodelació de l'àrea sociosanitària i de la residència assistida

 Convocatòria, objectius, fites i fases completades 

     Finançament:

Import de la subvenció          2.472.001,32€

Cofinançament de la Diputació de Lleida       1.250.000,00€

El pressupost d'execució és de                      6.275.717,22€

Enllaços realacionats: