En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 12, Transparència en matèria de planificació o programació.

Nota de premsa: Salut aportarà 2 milions d'euros més a la Fundació Sant Hospital per tal d'eixugar el deute

Pla d'empresa