En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 9, Transparència en l’organització i en l’estructura administrativa.

Estructura organitzativa i de funcionament

Òrgan de govern

Estatuts

Codi Bon Govern

Organigrama

             

  Dades 2014                                           

  Dades 2015                                  

  Dades 2016