Diagnòstica Terapèutica Preventiva
Consultes externes Cirurgia ambulatòria Programes de cribratge
Proves complementàries Farmàcia  
  Hospital de dia  
  Rehabilitació