En data 7 de març, la Generalitat de Catalunya va engegar el Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

La Fundació Sant Hospital s’hi va presentar amb dos projectes: la caldera de biomassa i la compra d’una furgoneta elèctrica.

El 22 de Juliol hem obtingut per part de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic l’acceptació d’ambdós projectes