El passat 17 i 24 de maig es va celebrar a les instal·lacions de la Fundació Sant Hospital, el taller de Formació integral en el tractament de ferides cròniques i agudes, dins del Programa de formació 2016, en l'àmbit de Seguretat del pacient , organitzat per la Comissió de formació continuada de la FSH.

En aquest curs, amb un total de 8 hores lectives, hi van assistir professionals de les diferents unitats del nostre hospital (hospitalització, urgències i sociosanitari) així com d’Atenció Primària.

El seu objectiu va ser actualitzar i unificar els coneixements sobre la classificació de les ferides, les seves cures i el procés de cicatrització, així com la identificació i tractament de la infecció.