Amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els nostres usuaris i pacients, la #FSH  comença una prova pilot per implantar un sistema d’avisos mitjançant SMS interactius.

Aquest missatge interactiu s’enviarà 15 dies abans de la visita o de la prova diagnòstica, tindrà SALUT com a remitent i un enllaç que caldrà obrir per poder veure les dades de la cita que es recorda.   

Un cop obert l’enllaç, l’usuari podrà informar-nos si té previst assistir:

  • Respondre SÍ, en cas que confirmi la seva assistència

  • Respondre NO, en cas que desitgi que li tornem a programar per una altra data o bé si vol anul·lar la cita definitivament. En aquest punt, podrà informar quina opció vol.

D’aquesta manera, si l’usuari ha comunicat que no assistirà a la cita, el servei d’Admissions podrà reprogramar les agendes dels professionals i dels serveis per optimitzar-les al màxim i donar una atenció més personalitzada als pacients. Aquestes reassignacions suposaran, de manera directa, reduir lleugerament les llistes d’espera  i gestionar de manera més eficient els recursos sanitaris.

Tres dies abans de la cita confirmada, rebrà un segon SMS  d’avís. 

És molt important disposar de les dades de contacte de l’usuari actualitzades per poder fer el correcte enviament dels missatges. Si un usuari/pacient no vol rebre aquests recordatoris via SMS pot adreçar-se a Admissions o Atenció al Ciutadà de l’Hospital.