Amb motiu de l’evolució epidemiològica, les visites d’acompanyants queden totalment restringides.

L’equip assistencial es posarà en contacte telefònic amb el/la referent de cada pacient ingressat, per assegurar la informació sobre l’evolució durant l’ingrés.

 

Excepcions a la política general de visites

Hospitalització

  • Menors d’edat

  • En cas de dones embarassades, durant el procés de part i puerperi

  • Pacients en situació de final de vida

Consultes externes

  • Pacients amb dependència o amb dèficits cognitius

  • Menors d’edat

Urgències

  • Pacients amb dependència o amb dèficits cognitius

  • Menors d’edat

  • Pacients en situació de final de vida

Unitat sociosanitària

  • Visites setmanals, amb cita prèvia*

*Es respecten totes les mesures de protecció per evitar la transmissió de Covid-19

Residència assistida

  • Visites setmanals, amb cita prèvia*

*Es respecten totes les mesures de protecció per evitar la transmissió de Covid-19

En aquests casos, es permet sempre la presència d’1 acompanyant.