En relació al brot hospitalari de Covid19 detectat a la Fundació Sant Hospital, a dia d’avui tenim 4 pacients afectats ingressats a la Fundació Sant Hospital, així com 10 professionals afectats (1 d’ells ingressat a un altre centre, la resta asimptomàtics o amb símptomes lleus). No hi ha cap professional confinat al seu domicili per ser contactes estrets.

Avui a l’hospital romanen ingressats 11 pacients per Covid19. En total hi ha 21 pacients ingressats al centre.  

 

Francesc Guerra Maestre

Director-Gerent