La Mútua de l'Alt Pirineu ha fet una donació de 7.000 € a la Fundació Sant Hospital, per recolzar-nos en la lluita contra el coronavirus. Moltes gràcies!!

Utilitzarem aquests finers per adquirir EPIs i proves diagnòstiques.