Celebració dell Dia Mundial de la Higiene de mans 2019.