Durant els mesos d'abril i maig vam poder aplicar una nova tècnica per guarir ferides. Es tracta d’una teràpia de pressió negativa amb un aparell portàtil que permet la seva utilització al domicili del pacient mantenint les activitats de la vida diària.

Hem estat el primer Hospital de Lleida en utilitzar aquesta teràpia innovadora i hem assolit resultats positius.