En bones mans.

En les millors mans.

La higiene de mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d'infeccions.